"ผนังประกอบสำเร็จรูปซีเมนต์โฟม Speedwall  สร้างเร็ว แข็งแรง ประหยัด
                         Speedwall เป็นผนังทางเลือกที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหาด้านแรงงานโดยเฉพาะ
               จึงเป็นผนังที่เหมาะกับงานก่อสร้างในปัจจุบัน" 
 
                                           "คุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างของ Speedwall ไม่ต้องฉาบ ไม่ต้องใช้เสาเอ็น
                                 ทับหลังกันน้ำป้องกันการซึมผ่านของน้ำได้ดีกว่าอิฐทั่วไป กันความร้อน ทนไฟ  
                             เป็นฉนวนป้องกันเสียง  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ลดเวลาทำงาน   ติดตั้งง่าย
          กันเสียง    ประหยัดโครงสร้างและลดต้นทุนรวมในการก่อสร้าง"
 

การผลิต / คลังสินค้า  SPEEDWALL

 

Testimonail

   

 โรงงานผลิตแบรนด์ JAIBOONSPEEDWALL ผลิตจำหน่ายผนังนวัตกรรมสำเร็จรูป(EPS Concrete Sandwich Wall) เทคโนโลยีเยอรมัน ราคาคนไทย

           ติดต่อสอบถามข้อมูลตัวแทนจำหน่ายทุกภาคทั่วประเทศ ได้ที่ :

   ผู้แทนขายเขตกรุงเทพ  โทร. 083-882-9155 (คุณกุ้ง)  SPL GLASS1995 CO.,LTD.

   ผู้แทนขายเขตปริมณฑล โทร. 092-419-9789 (คุณโอ) ORUN CO.,LTD.

   ผู้แทนขายภาคอีสานบน โทร. 082-682-1689 (คุณเติ้ล) ธาราวัฒน์  ก่อสร้าง

   ผู้แทนขายจังหวัดเชียงราย โทร. 088-967-9311 (คุณนรินทร์) WELLBEING DESIGN AND SERVICE CO.,LTD.

   ผู้แทนขายจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน โทร. 098-659-7429 (คุณเอก) หจก.ดีบรรพต

   ผู้แทนขายจ.ตาก/ภาคเหนือ(ตอนล่าง) โทร. 095-879-4455 (คุณปอย) HAUS CLOVER CO.,LTD.

   ผู้แทนขายภาคใต้(ตอนล่าง) โทร. 084-089-9717 (คุณอูเซ็ง) S-TECHBUIL IN

   ผู้แทนขายภาคใต้(ตอนบน) โทร. 089-924-9906 (คุณวสันติ) VASANSERVICE AND CONSTRUCTION

   ผู้แทนขายจังหวัดราชบุรี โทร. 094-789-5265 (คุณธีรยุทธ) บริษัท เสริมพัฒนาค้าเหล็ก จำกัด

   ผู้แทนขายภาคตะวันออก โทร. 082-483-4053 (คุณรังสรรค์) บริษัท เรืองทรัพย์ ทีที99 จำกัด

   ผู้แทนขายจังหวัดสมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา โทร. 064-958-7966 (คุณพาวเวอร์) 061-826-5455(คุณวชิรพงศ์) POWER MART HOMEPRO GREAT2015 CO.,LTD.

   ผู้แทนขายจังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 086-349-7487 (คุณต้อง) 086-377-7411(คุณถาวร) บริษัท มณีถาวร สมาร์ทโฮม จำกัด.

   ผู้แทนขายจังหวัดนครปฐม, กาญจนบุรี โทร. 064-951-5225 (คุณแมว) บริษัท ปิยะกมลพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด.

   ผู้แทนขายจังหวัดปทุมธานี โทร. 083-895-5461 (คุณนิวัฒน์) บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด.

   ผู้แทนขายจังหวัดนครราชสีมา โทร. 081-753-9959 (คุณวิเศษ)

   ผู้แทนขายจังหวัดสระบุรี โทร. 092-703-6116 (คุณสงกรานต์) บริษัท พลอยวัฒนา จำกัด

   ผู้แทนขายจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 087-809-9634 (คุณตุ๊ก) ASSIST Engineering Co.,:td.

   ผู้แทนขายโซเชียลมีเดีย โทร. 064-142-5698(คุณมิ้น) KING SPACE DESIGN

   ผู้แทนระหว่างประเทศ CAMBODIA, VIETNAM โทร.093-089-1155 (คุณวิกเตอร์)  BLUE LABEL CO.,LTD.

   ผู้แทนระหว่างประเทศ  โทร.081-497-3499 (คุณนพดล) LEON TRADING CO.,LTD.

 

สอบถามข้อมูลโรงงานผลิต เพิ่มเติมสอบถามข้อมูลโรงงานเพิ่มเติม

โทร. 095-526-6369 (คุณใจบุญ)

โทร. 083-996-9453

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน :ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน 

LINE ID: @jaiboonspeedwall

LINE ID: jaiboongroup

 

คลิบ VDO การติดตั้ง และ การสกิมโค้ท ผนัง SPEEDWALL
การติดตั้งผนัง SPEEDWALL
การสกิมโค้ท

ผนัง Speedwall รุ่น Smart Board 4 mm. (ขอบเรียบ)

SW2810

฿ 965 ฿ 965

SW2890

฿ 880 ฿ 880

SW2875

฿ 790 ฿ 790

SW2410

฿ 965 ฿ 965

SW2490

฿ 880 ฿ 880

SW2475

฿ 790 ฿ 790

ผนัง Speedwall รุ่น Smart Board 6 mm.(ขอบลาด)

SW63010

฿ 1,065 ฿ 1,065

SW62810

฿ 1,065 ฿ 1,065

SW62890

฿ 980 ฿ 980

SW62875

฿ 890 ฿ 890

มิติใหม่งานฉาบปิดรอยต่อผนัง

RF-143

฿ 200 ฿ 200

RF-239 Rhinoz FX-55 วัสดุอุดรอยต่อผนัง

฿ 1,260 ฿ 1,260

Present งานฉาบปิดรอยต่อ Rhinoz

การใช้ RF-134 ไฮบริดจ้อยติ้งคอมเพานด์ Rhinoz

 

 วิธีติดตั้งวัสดุฉาบรอยต่อผนัง RF-239 , RF-135 

  

  

 

 

 

image

 

     

โรงงานผลิตแบรนด์ JAIBOONSPEEDWALL ผลิตจำหน่ายผนังนวัตกรรมสำเร็จรูป

(EPS Concrete Sandwich Wall)  เทคโนโลยีเยอรมัน ราคาคนไทย

      ติดต่อสอบถามข้อมูลตัวแทนจำหน่ายทุกภาคทั่วประเทศ ได้ที่ :

   ผู้แทนขายเขตกรุงเทพ  โทร. 083-882-9155 (คุณกุ้ง) SPL GLASS1995 CO.,LTD.


   ผู้แทนขายเขตปริมณฑล โทร. 092-419-9789 (คุณโอ) ORUN CO.,LTD.


   ผู้แทนขายภาคอีสานบน โทร. 082-682-1689 (คุณเติ้ล) ธาราวัฒน์ ก่อสร้าง


   ผู้แทนขายจังหวัดเชียงราย โทร. 088-967-9311 (คุณนรินทร์) WELLBEING DESIGN AND SERVICE

   ผู้แทนขายจังหวัดเชียงใหม่, ลำพูน โทร. 098-659-7429 (คุณเอก) หจก.ดีบรรพต

   ผู้แทนขายจังหวัดตาก/ภาคเหนือ(ตอนล่าง) โทร. 095-897-4455 (คุณปอย) HAUS CLOVER CO.,LTD.

   ผู้แทนขายภาคใต้(ตอนล่าง) โทร. 084-089-9717 (คุณอูเซ็ง) S-TECHBUIL IN

   ผู้แทนขายภาคใต้(ตอนบน) โทร. 089-924-9906 (คุณวสันติ) VASANSERVICE AND CONSTRUCTION

   ผู้แทนขายจังหวัดราชบุรี โทร. 094-789-5265 (คุณธีรยุทธ) บริษัท เสริมพัฒนาค้าเหล็ก จำกัด

   ผู้แทนขายภาคตะวันออก โทร. 082-483-4053 (คุณรังสรรค์) บริษัท เรืองทรัพย์ ทีที99 จำกัด

   ผู้แทนขายจังหวัดเพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 086-349-7487 (คุณต้อง) 086-377-7411(คุณถาวร) บริษัท มณีถาวร สมาร์ทโฮม จำกัด

   ผู้แทนขายจังหวัดสมุทรปราการ, ปราจีนบุรี, ฉะเชิงเทรา โทร. 064-958-7966 (คุณพาวเวอร์) 061-826-5455(คุณวชิรพงศ์) POWER MART HOMEPRO GREAT2015 CO.,LTD.

   ผู้แทนขายจังหวัดนครปฐม, กาญจนบุรี โทร. 064-951-5225 (คุณแมว) บริษัท ปิยะกมลพันธ์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

   ผู้แทนขายจังหวัดปทุมธานี โทร. 083-895-5461 (คุณนิวัฒน์) บริษัท ควอลิตี้ โปรดักส์ แมนูแฟคเจอริ่ง แอนด์ เทรดดิ้ง(ประเทศไทย) จำกัด

   ผู้แทนขายจังหวัดสระบุรี โทร. 092-703-6116 (คุณสงกรานต์) บริษัท พลอยวัฒนา จำกัด

   ผู้แทนขายจังหวัดนครราชสีมา โทร. 081-753-9959 (คุณวิเศษ) 

   ผู้แทนขายจังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 087-809-9634 (คุณตุ๊ก)

   ผู้แทนขายโซเชียลมีเดีย โทร. 064-425-5698 (คุณมิ้น) KING SPACE DESIGN

 

   ผู้แทนขายระหว่างประเทศ CAMBODIA, VIETNAM โทร. 093-089-1155(คุณวิกเตอร์) BLUE LABLE CO.,LTD.(THAILAND HEAD OFFICE)

   ผู้แทนขายระหว่างประเทศ  โทร. 081-497-3499(คุณนพดล) LEON TRADING CO.,LTD.


สอบถามข้อมูลโรงงานผลิตเพิ่มเติม

โทร. 095-526-6369 (คุณใจบุญ)

โทร. 083-996-9453  (คุณบุญ)


ติดตามข้อมูลข่าวสารผ่าน 

LINE ID: @jaiboonspeedwall

LINE ID: jaiboongroup
 


รั้วสำเร็จรูป FENCE

"แข็งแรง ประหยัด รวดเร็ว สวยงาม ไม่ต้องฉาบปูน"

 

☎ โรงงานผลิตและจำหน่าย
ยินดีบริการสั่งซื้อ-สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Tel.083-9969453 (อัคริณษ์)

 

image
"รั้วสำเร็จรูป"
"แข็งแรง ประหยัด รวดเร็ว สวยงาม ไม่ต้องฉาบปูน"

✅ใช้ทำรั้วรอบโครงการหมู่บ้านจัดสรร บ้านพักอาศัย รั้วโรงงานอุตสาหกรรม รั้วคลังสินค้า รั้วปั๊มน้ำมัน รั้ววัด ฯลฯ

✔ไม่ต้องฉาบปูน
✔ผิวเรียบเนียน
✔สวยงามแข็งแรง
✔ประหยัดเวลา
✔ติดตั้งรวดเร็ว
✔ประหยัดค่าแรงในการติดตั้ง ✔คุณภาพได้มาตรฐาน แข็งแรงด้วยกำลังคอนกรีต 300 kg/ซม.2(สูงสุดของรั้วสำเร็จรูปปัจจุบัน)
✔สามารถซ่อมแซมได้ง่ายโดยไม่ต้องรื้อถอนทั้งหมด

✅ส่วนประกอบชิ้นส่วนของรั้วสำเร็จรูปคอนกรีตอัดแรงที่โรงงานมีจำหน่าย
-แผ่นรั้วสำเร็จรูป
-เสารั้วสำเร็จรูป
-ฟุตติ้งสำเร็จรูป
-ทับหลังสำเร็จ
JAIBOONSPEEDWALL TIK TOK
TikTok ต่อเติมครัว เสร็จภายใน 1 วัน
TikTok อาคารพักอาศัย 7 ชั้น

TikTok ติดตั้งผนังกับโครงสร้างเหล็ก

TikTok สร้างโรงงาน
TikTok ทำบ่อเลี้ยงปลา
TikTok ทำเคาน์เตอร์
TikTok ทำผนังห้องน้ำ
TikTok ทำผนัง & ทำพื้น
TikTok ทำผนัง & ทำพื้น
TikTok ฟิตเนสคลับ
TikTok ทำผนังอาคารเซาะร่องโชว์ภายนอก
TikTok ทำรั้ว

กิจกรรม

บทความ

ZERO DEFECT 100% มิติใหม่วัสดุฉาบรอยต่อที่ต้องใช้คู่กัน

        

Project Reference

โครงการก่อสร้าง อาคารสำนักงาน

โครงการก่อสร้าง คอนโด อาคารที่พักอาศัย

โครงการก่อสร้าง บ้านจัดสรร

OUR CUSTOMERS

DIY

DIY

 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้