กิจกรรม

วันพุธ ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

          บริษัท ใจบุญ๙๙๙ จำกัด มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สถาบันการก่อสร้างครบวงจร ในโครงการ "ขยายความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ (MOU)"

          ขอกราบขอบพระคุณโอกาสที่ได้รับจากท่านผู้อำนวยการวิทยาลัย และคณะท่านอาจารย์ทุกสาขาวิชางานก่อสร้าง จากสถาบันวิทยาลัยเทคนิคดุสิต สถาบันการก่อสร้างครบวงจรในครั้งนี้เป็นอย่างสูง พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือเด็กไทยให้ก้าวไกล มีอาชีพที่สุจริต และยั่งยืนมีคุณภาพต่อไป


Powered by MakeWebEasy.com