บริษัท ใจบุญ๙๙๙ จำกัด เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ สถานประกอบการ

183 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท ใจบุญ๙๙๙ จำกัด เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ สถานประกอบการ

วันนพุธที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

บริษัท ใจบุญ๙๙๙ จำกัด เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีเพื่อรองรับการผลิตและพัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สถาบันการก่อสร้างครบวงจร ในโครงการขยายความร่วมมือ ร่วมกับสถานประกอบการ และ หน่วยงานของรัฐ (MOU)

ขอกราบขอบพระคุณโอกาสที่ได้รับ จาก ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต และ คณะท่านอาจารย์ทุกสาขาวิชางานก่อสร้างครบวงจร
✅สาขาวิชาก่อสร้าง
✅สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน
✅สาขาวิชาสถาปัตย์
✅สาขาวิชาสำรวจ
✅สาขาวิชาโยธา
จากสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สถาบันก่อสร้างครบวงจร ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง พร้อมสนับสนุนช่วยเหลือเด็กไทยให้ก้าวไกลมีอาชีพที่สุจริต และ ยั่งยืน มีคุณภาพต่อไป

Powered by MakeWebEasy.com