บริษัท ใจบุญ๙๙๙ จำกัด เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

193 จำนวนผู้เข้าชม  | 

บริษัท ใจบุญ๙๙๙ จำกัด เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

วันศุกร์ที่ ๑๓  พฤศจิกายน ๒๕๖๓
ณ ห้องประชุม ชั้น๔ อาคาร๗
วิทยาลัยเทคนิคดุสิต

"ผู้ใช้ร่วมคิด ผู้ผลิตร่วมกำหนด"

"ปลดล็อค ปรับเปลี่ยน เปิดกว้าง อาชีวศึกษาสู่ความเป็นเลิศ"

บริษัท ใจบุญ๙๙๙ จำกัด  เข้าร่วมประชุมโครงการสร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับ สถานประกอบการในการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี เพื่อรองรับการผลิต และ พัฒนากำลังคนทางด้านอาชีวศึกษา (ครั้งที่๒) ภายใต้ โครงการขยาย และยกระดับอาชีวศึกษาทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน

ขอกราบขอบพระคุณโอกาสที่ได้รับ จาก ท่านผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคดุสิต และ คณะท่านอาจารย์ทุกสาขาวิชางานก่อสร้างครบวงจร
สาขาวิชาก่อสร้าง 
สาขาวิชาเฟอร์นิเจอร์และตกแต่งภายใน 
สาขาวิชาสถาปัตย์ 
สาขาวิชาสำรวจ  
สาขาวิชาโยธา
จากสถาบัน วิทยาลัยเทคนิคดุสิต สถาบันก่อสร้างครบวงจร ในครั้งนี้เป็นอย่างสูง บริษัท ใจบุญ๙๙๙ จำกัด พร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือเด็กไทยให้ก้าวไกลมีอาชีพที่สุจริต และ ยั่งยืน มีคุณภาพต่อไป


#อาชีวะสร้างชาติ
#วิทยาลัยเทคนิคดุสิต
#รากหญ้าที่สำคัญของชาติ
#เด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก
#ให้โดยไม่จำรับโดยไม่ลืม
#บริษัท ใจบุญ๙๙๙ จำกัด
#JaiboonSpeedwall

Powered by MakeWebEasy.com